kuruldan yetki belgesi alınmasına gerek yoktur 13

Sermaye Piyasası Kanunu 6362 Sayılı Kanun (6) Portföy yönetim şirketleri, faaliyetlerini yürütürken yönetimlerindeki fonların, katılma payı sahiplerinin ve diğer müşterilerinin çıkarlarını gözetmekle yükümlüdürler. (4) Yatırım ortaklıkları, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla ve Kurulun onayını almak şartıyla bir portföy yönetim şirketinden hizmet alabilir. (3) Yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ilişkin şartlar, yatırım ortaklığına dönüşümde de aranır. (5) Bankalar …

kuruldan yetki belgesi alınmasına gerek yoktur 13 Devamı »