referanslar

Kongreler

Kongreler

 • 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
 • 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi
 • 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi
 • 14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi
 • 14. Uluslararası KBB-BBC Kongresi
 • 3. Çocuk Hekiminin Bir Günü Eğitim Toplantısı
 • 7. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
 • 5. Irak Pediatri Derneği Kongresi
 • 2. Genç Bakış Kongresi
 • 3. Genç Bakış Kongresi
 • Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi
 • 2. Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi
 • Nutrisyon Akademisi
 • Anestezi Sanattır Dijital Toplantısı
 • Nutriguncel – Pediatrik Nutrisyon Dijital Güncelleme Toplantısı
 • Nutriguncel – Yetişkin Nutrisyon Dijital Güncelleme Toplantısı
 • Menenjit Kursu
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Çevrim İçi Seminerleri
 • Çocuk Medeniyeti Çevrim İçi Sempozyumu

Webinarlar

Webinarlar

 • Türkiye Milli Pediatri Derneği
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği
 • Pediatri Diyetisyenliği Derneği
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği
 • Türkiye Diyetisyenler Derneği
 • Akciğer Tıbbi Derneği